Mastercam2022 TASARIM (Design) Yenilikleri

Mastercam2022 FREZE (Mill) Yenilikleri Tanıtım Görseli; DNA Parçasının Takım ile işlenirken görünümü

Mastercam2022 FREZE (Mill) Yenilikleri

Mastercam2022 TASARIM (Design) Yenilikleri olarak aşağıda listelenen yenilikler, Mastercam2022 TASARIM (Design) CAD modülüne ait olan Tel Kafes, Yüzey Modelleme, Katı (Solid) Modelleme ve yeni teknoloji olan MESH AĞLARI Modelleme, düzenleme ve oluşturma konularında yapılan iyileştirmeler ve geliştirmelerden bazılarıdır. Bu özellikleri size özet olarak ve yeniliğe ait video ile sunuyoruz.


Mesh Ağ gövdeleri için yeni Mesh Ağ işlevleri ve desteği

Mesh Ağ Tasarımları (Gövdeleri) Düzenlemek ve Oluşturmak
Mesh Ağ Tasarımları (Gövdeleri) Değiştirmek
Mesh Ağ Modelindeki Hataları Tanımlama
Mesh Ağ Yönlerine Renk Ekleme veya Kaldırma

Tel kafes elemanları için Üst düzey düzenleme gerçekleştirme


Model Hazırlama Geliştirmeleri

Birden Fazla Gövdeye İtme-Çekme Değişiklikleri Uygulama
Kesintiye Uğramış ve Kesişen Delikleri Otomatik Tanır ve Geçmiş Unsur Ağacı Ekler
Delik Ekseni için İyileştirilmiş Seçim

Yüzey (Surface) Geliştirmeleri

Taşmış UV ile Akış Çizgileri Oluşturma ve Kontrol Etmek
Not’larda Yüzeyler Oluşturmak
Birden Çok Düzlemde Çekme Açısı Aktif Kesit  (DRAFT) Yüzeyleri Oluşturmak
Ekran Kontrollerini Kullanarak Yüzey Normallerini Çevirmek

Tel Kafes (Wireframe) Geliştirmeleri

Çok Eksenli İşlemeyi Destekleyen Geliştirmeler
Bir Eğri Boyunca Kesitler Oluşturmak
Tel Kafes Çizim Arasında Orta Hat Çizgisi Oluşturmak
Eğri Dilimi için Yeni Ad ve Yeni Arayüz

Dönüştürme (Transform) Geliştirmeleri

Elemanları Bir Zincir Boyunca Dağıtmak
Elemanları İki Yönde Kopyalamak
Düzlem Orijinleri Çevresinde Geometriyi Döndürmek

Ölçülendirmedeki (Dimension) Geliştirmeler

Etkileşimli Düzlem Derinliği Okunu Kullanma

Yeni Katı (Solid) Yöneticisi Simgeleri