Solidworks Product Data Management (PDM) / Ürün Veri Yönetimi Paketleri

SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS Ürün Veri Yönetimi (Product Data Management PDM) çözümleri, tasarım verilerinizi kontrol altına almanıza yardımcı olur ve ekiplerinizin ürün geliştirmeyi yönetme biçimini önemli ölçüde iyileştirmenize olanak tanır..


SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) çözümleri, tasarım verilerinizi kontrol altına almanıza yardımcı olur ve ekiplerinizin ürün geliştirmeyi yönetme ve birlikte çalışma biçimini önemli ölçüde iyileştirmenize olanak tanır.

SOLIDWORKS PDM Professional (önceden SOLIDWORKS Enterprise PDM olarak biliniyordu) ekiplerinizin şunları yapmasına olanak tanır:

  • Hızlı bir şekilde geri çağırmak için tasarım verilerini güvenle depolama ve endeksleme.
  • Model denetimi ve veri kaybı ile ilgili kaygıları giderme.
  • Kuruluş içinde ve dışında çok sayıda konumdaki kişilerle tasarımları paylaşma ve tasarımlar üzerine birlikte çalışma.
  • Geliştirme, doküman onayı ve mühendislik değişim süreçlerini düzenlemek, yönetmek ve optimize etmek için elektronik bir iş akışı oluşturma


SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional büyük küçük her kuruluş için tam özellikli bir veri yönetimi çözümüdür. SOLIDWORKS PDM Professional ekibinize dosya, parça ve çizimleri kolayca bulma ve amaçlarını belirleme, tasarım bilgisini paylaşma, iş akışında otomasyon sağlama ve üretimin daima doğru sürüm ile çalıştığından emin olunmasına destek olur.


SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard aynı coğrafi konumdaki daha küçük çalışma grubu ortamları için yeni bir veri yönetimi çözümüdür. SOLIDWORKS Professional ve Premium ile birlikte verilen SOLIDWORKS PDM Standard SOLIDWORKS ve DraftSight kullanıcılarının kolayca ve etkin biçimde kendi verilerini düzenlemesini ve yönetmesini sağlar. SOLIDWORKS PDM Standard ihtiyaçlar doğrultusunda kolayca SOLIDWORKS PDM Professional’a yükseltilebilir.


EXALEAD OnePart

Mühendis ve tasarımcılara yalnızca bir dakika içinde tasarım oluşturma veya tasarımı yeniden kullanma kararı vermelerine yardım eder. EXALEAD OnePart bir ticari değerlendirme uygulamasıdır ve parçaların, tasarımların, spesifikasyonların, standartların, test sonuçlarının ve mühendislik, üretim ve satın alma etkinlikleriyle ilgili verilerin yeniden kullanımını hızlandırır. EXALEAD CloudView™ kanıtlanmış web sözdizimini, istatistiklerini ve büyük veri yönetimi teknolojilerini kullanan OnePart, birden çok kaynaktan gelen bilgileri bulur ve anında kullanıma hazır hale getirir.