SOLIDWORKS Visualize Klavye Kısa Yolları

SOLIDWORKS VISUALIZE KLAVYE KISA YOLLARI NELERDİR ?

 

SOLIDWORKS Visualize’ı daha hızlı nasıl kullanabiliriz?

 

Yaptığınız ürünlerin tasarım ve analiz süreçleri oldukça meşakkatli bir süreçtir, bu sürece ek olarak tasarlamayı planladığınız ürünleri daha tasarım aşamasındayken müşterilerinize bir görsel veya bir animasyon sunmanız gerekmektedir. İşte visualize bu süreçte kısayolları ve hızlı modu sayesinde kaliteden ödün vermeden sizi sonuca ulaştırıyor.

Kendi araç çubuklarında belirli komutları bulmaya gerek kalmadan hızlı ve verimli bir şekilde kullanmanıza izin veren klavye kısayollar şunlardır.


 

GENEL

Ctrl+ N                                                      Yeni Proje

Ctrl+ S                                                      Projeyi Kaydet

Shift+Ctrl+ S                                            Projeyi Farklı Kaydet

Ctrl+ O                                                      Proje Aç

Ctrl+ W                                                     Proje Kapat

Ctrl+ K                                                      Seçenekleri Aç

Alt+F4                                                       Uygulamayı Kapat

Ctrl+ Q                                                      Uygulamayı Kapat

 


DÜZENLEME

Ctrl+ Z                                                      Geri Al

Ctrl+ Y                                                      Yinele

Ctrl+ C                                                      Kopyala

Ctrl+V                                                       Yapıştır

Ctrl+ F                                                       Bul

MOD

F1                                                             Yardım

Boşluk Tuşu                                           Kolay Modu Etkinleştir

Ctrl+ 1                                                     Model Modu

Ctrl+2                                                      Görünüm Modu

Ctrl+ 3                                                     Sahne Modu

Ctrl+ 5                                                     Kamera Modu

Ctrl+0                                                      Kütüphane Modu

Ctrl+ P                                                     Geçerli Ayarları Kullanarak Yakala

Ctrl+L                                                       Zaman Çizelgesini  Değiştir

Alt+Home                                               Önceki Seçim Modu

Alt+End                                                   Sonraki Seçim Modu

Alt+PageUp                                            Önceki Manipülasyon Modu

Alt+PageDown                                       Sonraki Manipülasyon Modu

 


PENCERE

 

F12                                                           Kısayol Tuşları Açılır Pencere

F11                                                           Tam Ekran Değiştir

Ctrl+ M                                                    Sunum Moduna Değiştir

Tab                                                           Düzenlenebilir Arayüz Arası geçiş

Ctrl+ U                                                     HUD Gizle / Göster

Shift+Ctrl+P                                            İşlemeyi Duraklat Devam Ettir

SUNUM

Alt+1                                                        Sonraki Model Kümesi

Shift+Alt+1                                             Önceki  Model Kümesi

Alt+2                                                        Sonraki Konfigürasyon

Shift+Alt+2                                              Önceki Konfigürasyon

Alt+3                                                         Sonraki Ortam

Shift+Alt+3                                              Önceki Ortam

Alt+4                                                         Sonraki Lehva

Shift+Alt+4                                              Önceki Levha

Alt+5                                                         Sonraki Kamera

Shift+Alt+5                                              Önceki Kamera

 


 MANİPÜLASYON

 

Dönüştürme Manipülatörü

Merkezinde Farenin Sağ Tuşu                                 Seçili Nesneyi Yüzeye Yakala

 


SEÇİM

Ctrl+ A                                                         Tümünü Seç

Shift+Ctrl+A                                                Seçim Modlarını Değiştir

Ctrl+ H                                                          Seçimi Gizle

Shift+Ctrl+H                                                Sadece Göster

 


SAHNE

Shift+Ctrl+F                                                  Zemin Yansımalarını Değiştir

Shift+Ctrl+G                                                  Zemini Düzelştirir

Shift+Ctrl+E                                                  Ortam Görünürlüğünü Değiştir

Shift+Ctrl+B                                                  Arka Lehvanın Görünürlüğünü Değiştir

Ctrl+Alt+Farenin Sol Tuşu                         Ortamı Döndür

Ctrl+ E                                                            Ortam Görüntüsünü  Yükle

Ctrl+ B                                                           Arka Levha Görüntüsünü Yükle

Ctrl+ G                                                           Izgarayı Göster Gizle

Shift+Ctrl+[                                                  Ortam Parlaklığını 0,05 Azalt 

Shift+Ctrl+]                                                  Ortam Parlaklığını 0,05 Artır

Shift+Ctrl+;                                                  Ortam Gamasını 0,05 Azalt 

Shift+Ctrl+.                                                  Ortam Gamasını 0,05 Artır

Ctrl+[                                                            Ortam Parlaklığını 0,25 Azalt 

Ctrl+]                                                            Ortam Parlaklığını 0,25 Artır

Ctrl+;                                                            Ortam Gamasını 0,25 Azalt 

Ctrl+.                                                            Ortam Gamasını 0,25 Artır

F10                                                               Sonraki Kareyi Biriktir

 


GÖRÜNÜM KONTROLLERİ

Farenin Sol Tuşuna Çift Tık                            Görünüm Özelliklerini Seçer ( Görünüm Modu)

Shift+Farenin Sol Tuşu                                    Görünüm Kopya ( Görünüm Modu)

Shift+Farenin Sağ Tuşu                                   Görünüm Yapıştır ( Görünüm Modu)

 


KAMERA MANİPÜLASYONLARI

Farenin Orta Tuşu                                              Kamerayı Yatay Dikey Kaydırır

Ctrl+ Farenin Orta Tuşu                                     Kamerayı Kaydır

Shift+ Farenin Orta Tuşu                                   Kamerayı Yakınlaştır

Farenin Tekerleği                                                Kamerayı Yakınlaştır

Alt+Farenin Tekerleği                                        Perspektifliği Artır Azalt

Alt+Shift+C                                                           Kamerayı Sıfırla (Kamera Modundayken)

Ctrl+Shift+L                                                           Kamerayı Kilitle

Shift+Alt+Farenin Sağ Tuşu                                Bak (Kamerayı Hareket Ettirmeden)

Home                                                                      Seçili Nesnelere Bak

 


ANİMASYON

Shift +Ctrl+ K                                                          Anahtar Çerçeve Oluştur

 


HAZIRLAYAN: UFUK MERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.