Torna Katı (Solid) Zincirleme Geliştirmeleri

Using a Spun Profile for Chaining

Önceden, torna tezgahı zincirleme zincirleme için bir slice profili kullanıyordu. Bu, parçanın profili silindirik olmadığında sorunluydu. Mastercam 2021’de torna zincirleme, şimdi seçilen eksen etrafındaki geometriyi sanal olarak döndürerek ve gerçek profilin yakın bir tahminini oluşturarak profil geometrisi oluşturan bir spin profili kullanır. Bu, geçici geometri eklemeye gerek kalmadan daha doğru bir profil sağlar.

A part in the graphics window, showing the spun profile when chaining.

Döndürme profilini kullanırken, başlangıçta hem üst hem de alt profiller görüntülenir. Üst veya alt profili zincirledikten sonra, zincirlenmemiş profil artık grafik penceresinde görüntülenmez.

Zincirlerin Başlangıç ve Bitiş Noktalarını Dinamik Olarak Ayarlayın

Torna katı zincirleme artık standart katı zincirlemede mevcut olan dinamik seçeneği içermektedir. Seçili zincirin başlangıcını veya sonunu kenar boyunca herhangi bir konuma taşımak için Dinamik seçeneğini kullanın.

The "Solid Chaining" dialog box with "Dynamic" highlighted.