Stok (Kütük) Modellerinin Varsayılan Adlandırılması

Stok modeli oluşturmada iki yeni geliştirme var. Artık stok modeli işlemleri için varsayılan bir ad vardır, bu nedenle manuel olarak bir ad girmeniz gerekmez. Varsayılan Ad 1’dir. Sonraki tüm stok modeli işlemleri bu değerden artırılır.

NOTEIf Aynı isme sahip birden fazla stok modeli içeren önceki bir Mastercam sürümünden bir dosya getirirseniz, işlemin parametreler sayfasını açtıktan ve Tamam’a tıkladıktan sonra ada bir alt çizgi ve numara (örneğin, _4) eklenir.

Ek olarak, 5 eksenli tip uç onay kutusu, Yalnızca freze flutes olarak yeniden adlandırılmıştır.

The "Stock model" dialog box with "Mill flutes only" highlighted.

Seçildiğinde, Freze flutes, stok modeline göre hesaplama yapmak için yalnızca takımın fluted kısmını kullanır.