Delik Takımyolu Tanımı için Seçim Geliştirmeleri

Delik Takımyolu Tanımı için Seçim Geliştirmeleri

Delik takımyolu tanım paneli 2 iyileştirme seçeneği içerir. Seçim sekmesinde, nokta parametrelerinde düzenlenen tüm değişikliklerin özeti özellik listesinde takım türü rahatlıkla görüntülenir.

The "Toolpath Hole Definition" function panel with a tooltip summary.

Gelişmiş sekme çoklu katı gövde seçeneğine izin verir. Bu seçenek [Ctrl+Click] ile seçildiğinde çoklu gövdelere karşı aynı boyutta delikleri tanır.

The "Toolpath Hole Definition" function panel with "Allow multiple solid bodies" highlighted.

MASTERCAM 2021 BAKIM Kampanya Teklifi İste

    (*)Doldurulması zorunlu alanlar.