Mastercam2021 3D Harmanlama Blend Takımyolu Stratejisi

Mastercam 2021’deki önemli bir yenilik; 2 eğriyi en ideal şekilde harmanlayarak bir birine bağlayan çok yüksek yüzey kalitesi çıkartan bir takımyolu olan 3D Harmanlama (Blend) Takımyolu Stratejisindeki Gelişmelerdir. Mastercam 2020’de çıkan 3D harmanlama yüksek hızlı (high speed) takımyolu stratejisinde, Mastercam 2021 ‘de iki yönde gelişme sağlandı. İlk gelişme; seçilen iş parçası veya kalıp üzerinde paso değerinin yanı sıra Mastercam 2021 ‘de paso adedi eklenmiştir. 2021 ‘de istenilen sayıda paso geçişi yaptırmak mümkün. İkinci gelişme ise; hem takımyolu pürüzsüzlüğü çok iyileşti hem de 2021 ‘de hesaplanan 3D Harmanlama takımyolu ile CNC tezgahta işleme zamanı %35 civarında azaldı.