Harmanlama (Blend) Takımyolu Geliştirmeleri

Harmanlama (Blend) Takımyolu Geliştirmeleri

3D yüksek hız karışım takımyolu artık aşağıdaki geliştirmeleri sunar.

Mastercam 2021’deki önemli yenilikler; GÜÇLÜ YÜZEY (Power Surface) ile boşlukları anında doldurur ve modeli revize eder. Devamında işlemek için; 2 eğriyi en ideal şekilde harmanlayarak bir birine bağlayan çok yüksek yüzey kalitesi çıkartan bir takımyolu olan 3D Harmanlama (Blend) Takımyolu Stratejisindeki Gelişmeleri kullanır. Mastercam 2020’de çıkan 3D harmanlama yüksek hızlı (high speed) takımyolu stratejisi Mastercam 2021 ile mükemmel bir noktaya erişti; hem takımyolu pürüzsüzlüğü çok iyileşti hem de 2021 ‘de hesaplanan 3D Harmanlama takımyolu ile CNC tezgahta işleme zamanı %35 civarında azaldı. – Hem 2D hem de 3D olabiliyor – Paso sayısı girilebiliyor – Yön seçimleri var – Takım temas noktası ayarlanabiliyor – Dışardan merkeze veya merkezden dışa işleme seçenekleri var.

Creating Equidistant Passes

Kesme parametreleri sayfasında proje drop-down sayfasında 3D seçeneğiartık bulunur.

The "Cut Parameters" page with the "Project" drop-down highlighted.

Seçildiğinde, Mastercam, oluşturulan passes 3D olarak eşit uzaklıklarda tutar ve dik alanlarda kesikler ekler.

2D 3D
A Blend toolpath with "Project" set to "2D". A Blend toolpath with "Project" set to "3D".

Exact Kesim Geçiş Sayısının Ayarlanması

Kesim Parametreleri sayfasında bulunan yeni geçiş sayısı onay kutusu, exact kesim geçiş sayısını belirlemenizi sağlar.

The "Cut Parameters" page with the "Number of passes" highlighted.

Geçiş Sayısı Geçiş Sayısı (10’a ayarlayın)
A Blend toolpath with "Number of passes" deselected. A Blend toolpath with "Number of passes" selected and set to "10".

Kesme Yönünü Ters Çevirme

Yeni flip stepover onay kutusu kesme parametresi sayfasına eklenmiştir. Karışım takımyollarının kesme yönlerini tersine çevirir.

The "Cut Parameters" page with "Flip stepover" highlighted.

Confining Curves to Tool Tip or Tool Contact Point

Takımyolu kontrolü sayfasındaki seçili eğrileri takım ipucu veya takım temas noktasıyla sınırlayabilirsiniz.

The "Toolpath Control" page with "Curves" and "Contain" highlighted.

  • Takım tipi: Takım merkezini seçilen eğrilerin içinde sınırlar.

    A Blend toolpath with "Contain" set to "Tool tip".

  • Takım temas noktası: Seçilen eğrilerin içindeki takım temas noktalarını sınırlar. Takım merkezi seçilen eğrilerin dışında çalışabilir, ancak takımın temas noktası çalışmaz.

    A Blend toolpath with "Contain" set to "Tool contact point".

Merkezden Merkeze İşleme

İki yeni yöntemleri artık kesme parametreleri sayfasında kesme metodu drop-down.

The "Cut Parameters" page with "Cut method" highlighted.

  • Merkezden : Bir yönü keser, bir sonraki kesime geçer ve bir tırmanış kesimini korurken merkezden başlayarak dışarıda çalışarak ters yönde keser.
  • Merkezden : Bir yönü keser, bir sonraki kesime geçer ve dışarıdan başlayıp bir tırmanış kesimini korurken merkeze doğru ilerleyerek ters yönde keser.