Dairesel Freze ve Helis Baralama Takımyollarının Merkezinde Sona Erme

Dairesel Freze ve Helis Baralama Takımyollarının Merkezinde Sona Erme

Takım yolu seçenekleri arasında daha fazla tutarlılık için bir merkezde sona erme seçeneği helis baralama takımyollarının dairesel freze takımyolları ve kesme parametre sayfasının geçişler sayfasına eklenmiştir.

The "Cut Parameters" page for a Helix Bore toolpath, with "End at center" highlighted.

Takımyollarında merkezde sona erme ve başlatma seçeneklerinin ikisini de seçebilirsiniz.

  • Merkezde başlama seçeneği seçili elemanların merkezinde takımyolları başlatır. Bu eleman işlendikten sonra, takımyolu bir sonraki elemana geçer.
  • Merkezde sona erme seçeneği seçili her elemanın merkezinde takımyolunu sona erdirir. OBu eleman işlendikten sonra, takımyolu bir sonraki elemana geçer.

    Merkezde başlama ve sona erme açık Merkezde başlama ve sona erme kapalı
    A Helix Bore toolpath with both "Start at center" and "End at center" enabled. A Helix Bore toolpath with both "Start at center" and "End at center" disabled.