Improving Machine-Connection Planes for Holder Designer

Improving Machine-Connection Planes for Holder Designer

Tutucu Tasarımcı’da aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır:

  • Makine bağlantı düzlemi merkezini yeniden konumlandırmak için Konumu yeniden seç düğmesi eklendi.
  • Makine bağlantı düzlemi için adlandırılmış bir düzlem seçmek üzere Adlandırılmış düzlemi seç düğmesi eklendi.

    The "Holder Designer" function panel with the "Re-select location" and "Select named plane" buttons highlighted.