Hata ve Uyarı Mesajlarının İyileştirilmesi

Mastercam’in önceki sürümlerinde, bir dosyayı açarken oluşan bazı hata veya uyarı mesajları, devam etmeden önce Tamam’a tıklayarak bunları onaylamanızı gerektiriyordu. Artık Mastercam 2021’de bu hata ve uyarı mesajları toplanmakta ve incelemeniz için tek bir pencerede görüntülenmektedir. Önceden onay gerektiren mesajlar içeren dosyalar artık sizin müdahaleniz olmadan Mastercam’e yüklenecektir. Devam etmeden önce işlem yapmanızı gerektiren hatalar, çözülene kadar dosyanın açılmasını yine de engelleyecektir.

Bir dosyayı açarken üçten az salt onay hatası veya uyarısı oluşursa, mesajlar iletişim kutusunda otomatik olarak görüntülenir. İletişim kutusunu kapatmak için Tamam veya [Esc] öğesini tıklayın.

The "Errors or Warnings" dialog box, displaying all part file problems.

Üçten fazla hata veya uyarı varsa, mesajlar gizlenir.

The "Errors or Warnings" dalog box, minimized with eight warnings.

Mesajları göstermek için Görüntüle’yi tıklayın. Kapatmak için Tamam’ı tıklayın veya [Esc] tuşuna basın.

NOTEThese messages also occur when generating and regenerating operations.