Trim İşlevleri

Trim break extend’de önceki bundled farklı işlevler artık değiştirme grubunda telkafes sekmesinde bulunan ayrı işlevlerdir. Yeni fonksiyonlar:

  • Elemanları Trimle: Bir elemanı diğerine trimler ya da genişletir.
  • Noktayı Trimle: Elemanda seçili noktalarda geometrileri kırar.
  • Uzunluğu Değiştir (önceden Extend (uzatılmış) olarak adlandırılmıştır): Seçilen elemanı girilen bir mesafeye kadar uzatır veya kırar.