Tel kafes Zincirleme

Aşağıdaki resimler tel kafes modunda zincirleme iletişim kutusunda yapılan iyileştirmeleri göstermektedir. İyileşmelerin detayları takip ediyor.

Mastercam 2019 Mastercam 2020
An image of the Chaining dialog box in Wireframe mode in Mastercam 2019. An image of the Chaining dialog box in Wireframe mode in Mastercam 2020.

Ek Geliştirmeler

  • Artık açık zincirler için başlangıç noktasını ayarlayabilirsiniz.
  • Geçerli zincirin bir parçası olmayan bir elemana tıklayarak yeni bir zincir başlatabilirsiniz.
  • Aynı tel kafes zincirleme oturumunda, bağlantısı kesilmiş birden çok zincir oluşturabilirsiniz.
  • Partial zincirleme için başlat ve son düğmeleri artık mevcuttur.
  • Başlangıç noktası için dallanma noktaları ile zincirler artık cursor konumuna uyar.