Takımyolu Yöneticisi

Takım Yöneticisi sekmesine yapılan gelişmeler aşağıda listelenmiştir.

Geometri Vurgulama

Önceki Mastercam sürümlerinde kaldırılan geometri vurgulama grubu, görüntüleme seçenekleri iletişim kutusunda bulunuyor.

An image showing the Highlight geometry group of the Display Options dialog box.

Seçtiğinizde, telkafes, işleme veya kaçınma geometrisi seçilen takımyolu için seçilen renk ile vurgulanır.

Bağımlılıklar

Bağımlılıklar grubu görüntüleme seçenekleri iletişim kutusundan takımyolu yöneticisi takım çubuğuna yerleştirilmiştir. Yeni bağımlılıklar geçişi aşağıdakilerden birisini veya her ikisini seçmenizi sağlar:

  • Seçim: Üst işlemi seçtiğinizde tüm bağımlı işlemleri seçer.
  • Rejenerasyon: Bağımlı işlemler seçilmemiş olsa bile ana işlemi yeniden oluşturduğunuzda tüm bağımlı işlemleri yeniden oluşturur.

Bu seçenekleri etkinleştirmek için, Bağımlılıklar açılır listesinden bir veya iki seçeneği seçin. Ardından, seçilen seçeneği açmak için Bağımlılıklar düğmesini seçin. Seçenekleri devre dışı bırakmak için tekrar seçin.

Etkinleştirildiğinde, butonun koyu arka planı vardır.

An image showing the Toolpaths Manager with the Dependencies drop-down highlighted.