Takım Çevreleme

Takım çevreleme seçeneği artık takımyolu kontrol sayfasında düzgün eşit paso ve hibrit takımyolları için mevcuttur:

An image showing the Contain options on the Toolpath Control page.

  • Takım türü: Çevreleme sınırı içerisinde takım merkezini sınırlar.
  • Takım temas noktası: Çevreleme sınırı içerisinde takım temas noktasını sınırlar. Takım merkezi seçilen sınırın dışında çalışabilir fakat takımın temas noktası çalışmayacaktır.