Spring Passes and Overlap

Spring passes (Çoklu geçiş sayfasında ayarlanmış) ve Overlap (Lead In/Out sayfasında ayarlanmış) artık kontur, cep-havuz, model pah kırma ve dinamik kontur takımyolları için Mastercam2020 ile birlikte düzgün bir şekilde çalışır. Overlap son spring geçişleri için uygulanır.

Önceki Mastercam sürümlerinde, Spring geçişleri Overlap’ı desteklemedi ve takımyolu oluştururken bir hata alacaktınız.