Seçim Geliştirmeleri

AutoCursor® Ayarları Yeniden Adlandırılmış Seçim Ayarları

AutoCursor ayarları iletişim kutusu, seçim çubuğunda AutoCursor yapılandırma seçilerek açıldı, seçim yeniden adlandırıldı ve sistem yapılandırması iletişim kutusuna eklendi. Seçim çubuğunda bu seçenek ayrıca değişikliği yansıtmak için yeniden adlandırılmıştır.

Yüz Merkezi

AutoCursor artık seçili yüzün yerçekimi merkezinde AutoCursor yerleştiren geçersiz modun yüz merkezini destekler. Seçim çubuğunda autocursor açılır menüsünden yüz merkezini seçiniz veya geçersiz kılmayı etkinleştirmek için  [F] butonuna basınız.An image showing the drop-down menu for the AutoCursor function.

Teğet Seçimi

Yeni seçenek, teğer toleransı sistem yapılandırması iletişim kutunun seçim sayfasına eklenmiştir. Önceki sürümlerde, bir seçimi teğet yüzlere ya da köşelere genişletirken, tolerans seçili elemanlar ile hizalandırılan komşu elemanlar ile sınırlıydı. Eğer açı değişimi sıfırdan büyük olduğunda Mastercam teğet olarak komşu elemanı tanımadı. Bu yeni seçenek Mastercam’in bir değer girerek teğet olarak tanıyan elemanları genişletmeniz gerekir.