Model Hazırlık Geliştirmeleri

Model hazırlık geliştirmelerine yapılan gelişmeler aşağıda listelenmiştir.

Tarih Ekle

Özellikleri bul seçeneği tarih ekle olarak yeniden adlandırıldı. Bu yeni isim Mastercam 2020 fonksiyonunda yapılan geliştirmeleri yansıtır.

An image showing the new Add History function panel.

Tarih ekle seçeneği artık Mastercam 2019’da tanıtılan delik işlemlerini oluşturur. Delik işlemleri seçeneğini seçerken, tarihi olmayan seçili katıda delikler tanınmıştır ve yeni bir delik işleminde kaydedilmiştir. Delik işlemi daha sonra katı yöneticisinde görüntülenir.

Ek olarak, tarih ekle seçeneği artık çoklu gövdenin seçimini destekler.

Yüze Hizalama

Bir vektör boyunca hedef katı yüzeyin 0.001 inç veya milimetresine kadar bir katıyı kaydırabilirsiniz. Bir vektör boyunca katıyı taşımak için eksen takımını kullanınız. Diğer katı yüze temas ettiğinde hareketi durdurmak için [Shift] butonuna basınız. Katı yüzlerde serbestçe hareket etmek için [Shift] butonuna basınız. Ek olarak, yüze hizala seçeneği artık çoklu geri alma ve yineleme komutlarını destekler.

İtme-Çekme

Artık kaynak katıyı değiştirmek yerine yeni katı gövde oluşturmak için itme-çekme seçeneğini kullanabilirsiniz.

  • Katı gövdeyi uzatmak veya daraltmak için Taşı seçeneğini seçiniz.
  • Seçilen yüzü taban olarak kullanarak yeni bir gövde oluşturmak için Kopyala seçeneğini seçin.