Mastercam Klasör Konumları

Önceki versiyonlarda, Mastercam yüklü klasörler için varsayılan isimleri ve konumları kullanmıştır:

Klasör adı Varsayılan klasör konumu
my mcam2019 C:\Users\User name\Documents
shared Mcam2019 C:\Users\Public\Documents
Mcam2019 C:\Program Files

Mastercam 2020 için, dosya yapıları değişmiştir.

An image of the new My Mastercam file structure for Mastercam 2020.

Mastercam programınız varsa ve Mastercam for SOLIDWORKS yüklü ise, her iki üründe artık aynı kök klasörü kullanabilirsiniz. Sadece yüklü bir programınız varsa, sadece bu ürün klasörü kök klasörde olacaktır.

Folder name Contains Default folder location
My Mastercam 2020
  • Mastercam
  • Mastercam for SOLIDWORKS
C:\Users\User name\Documents
Shared Mastercam 2020
  • Shared files and folders for all 2020 products.
C:\Users\Public\Documents
Mastercam 2020
  • Mastercam
  • Mastercam for SOLIDWORKS
C:\Program Files