Ek Geliştirmeler

 • Dinamik eksen takımı artık 2D ve 3D modu arasında değişebilir. Kontrol etmek için eksen takımı ayarları iletişim kutusunda 2D/3D Cdüzlem seçeneğine bağlı eksen takımı stilini değiştir. Bu seçenek varsayılan olarak açıktır. Eksen takımı ayarları iletişim kutusunu görüntülemek için grafik penceresinde kullanırken dinamik eksen takımı butonuna sağ tıklayınız.
 • Sistem yapılandırma iletişim kutusunda ekran sayfasında görüntüleme birimi/ölçeğini seçerek ekran biriminin ve ölçeğinin görüntülenmesini değiştirebilirsiniz.

  An image showing the new Display unit/scale option and where it is in the graphics window.

 • Nested sheet üzerine bir parçanın her örneğine label yazdırabilirsiniz. Otomatik toolpathing (ATP) için seçenekler iletişim kutusuna her nested parça için label verisi seçiniz.

  An image showing the new create label option in the ATP Options dialog box.

 • Giriş sekmesinde yay merkez noktaları seçeneği artık varsayılan olarak kapalıdır. Ayrıca, açıldığı zaman, merkez noktaların görülmesi daha kolaydır.

  An image of a circle showing one of the new arc center point options.

 • Sığdır işlevi şimdi seçim çubuğunu ve quick mask’leri dengeler. Gösterilen geometri artık overlays tarafından gizlenmeyecektir.