Delik Tablo

Önceki Mastercam sürümlerinde daha önce bir eklenti olarak eklenen delik tablo artık Mastercam ile bütünleşti ve geliştirildi. Yeni özelliği kullanmak için taslak sekmesinde delik tablo seçeneğini seçiniz.

An image showing the new Hole Table function panel.

Delik tablo parça dosyanızda tüm delikler için (daireler) parametre notları oluşturur, delik verileri toplamanıza ve parça incelenmesi için bir tabloya kaydetmenize olanak sağlar. Önceki Mastercam sürümlerinde, sadece aktif düzlemde delik geometrisi ve sadece tanınmış tel kafes geometrisi bulmakla sınırlıydı.

An example of a solid with holes and the produced Hole Table.

Seçim

Bir eklenti olarak, delik tablo otomatik olarak telkafes delik geometrisini tanır. Artık, delik tablo geometriyi seçmek için gereklidir, fakat seçebileceğiniz geometrinin tipi telkafes, yüzler, ve gövdeler içermek için uzatıldı. Seçiminizi bu tiplerin herhangi kombinasyonuna göre filtreleyebilirsiniz, seçimi ayrı olarak kaldırabilirsiniz. Ek olarak, seçilen her deliğin yönünü kontrol edebilirsiniz.

Görüntüleme ve Pozisyon

Tablanın konumunu, boyutunu, alanını ve delik geometrisini tanımlayan labels tanımlayabilirsiniz. Delikleri yarıçap ya da çap olarak tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, orijine/world Cdüzlemine, Tdüzlemine ve WCS’ye bağlı her delik için konum koordinatlarını (2D ve 3D) ekleyebilirsiniz.

Gelişmiş sekmesinde, grafik penceresinde delik tablosunu ve yön oklarını gösterebilirsiniz ya da saklayabilirsiniz.

Raporlama

Aktif raporlar grubu altında oluştur seçeneğini seçerek delik tablosundan direk olarak bir rapor oluşturabilirsiniz.