Başvurulan Elemanları Silme

Önceki versiyonlarda, Mastercam, silme için seçilen geometri diğer varlıklara referanslar içeriyorsa, Başvurulan bir varlığı silme iletişim kutusunu görüntüler. Ancak, iletişim kutusu hareketleri tüm elemanları silmek için ya da sadece ilişkilendirici olmayan elemanları silmek için sınırlıydı. Dahası, grafik penceresinde referans elemanları ya da geometri bulunamıyor.

Mastercam 2020 için, iletişim kutusu  geliştirildi. Böylece görselleştirebilirsiniz ve silme işlemleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.

An image showing the Deleting a referenced entity in Mastercam 2020.

İlişkili elemanları göster butonu silmek için seçtiğin tüm referans geometrilerinin listesisni görüntüler. Tree-style konrolü, elemanlar ya da katılar, takımyolları, referans verilmiş düzlemleri ve seçili geometri arasındaki ilişkiyi gösterir. Listenin uzunluğunu az ya da çok göstermek için iletişim kutusunu yeniden boyutlandırabilirsiniz.

[Aşağı] ve [Yukarı] ok anahtarı butonunu kullanınız ya da  listede gezinmek için çubuğu sürükleyebilirsiniz. Eğer listede bir elemanı seçerseniz, Mastercam grafik penceresinde yerleştirir ve takımyollarına, katıya veya düzleme referansları vurgular.

Grafik penceresinde neyin görüntülendiğini basitleştirmek için grafik penceresinde sadece ilişkili elemanları görüntüle seçeneğini seçin.

Bir öğeye sağ tıklayın ve geçici olarak yalnızca grafik penceresinde o elemanı geçici olarak görüntülemek için izole et, daha fazla bilgi almak için analiz et veya listeden kaldırmak için kaldır butonunu seçiniz.

An image showing the right-click menu in the new Delete a reference entity dialog box.