COORD3 ArcoCAD

 

ArcoCAD; CAD Modelden Ölçüm ve Grafik Raporlama Yapan 3 Boyutlu Ölçme Makinaları Yazılımı.  

COORD3 ArcoCAD 3 Boyutlu CMM YAZILIMI

ArcoCAD: Grafik tabanlı, kullanımı çok kolay olan CAD Modelden çalışan 3 Boyutlu Koordinat Ölçme Yazılımıdır.

 

 

 

ArcoCAD CMM ‘ler için Gelişmiş Ölçme Yazılımı

************************************************************************************************

1cadARCOCAD Cad

Gelişmiş bir ölçüm sistemi güçlü bir CAD motoruna entegre edilmiştir. ARCOCAD Quick ve ARCOCAD Graphics sürümleri için mevcut tüm özellikler ARCO Cad’de de mevcuttur. ARCOCAD Cad isteğe bağlı ARCOCAD Reverse modülü ARCOCAD Reverse ile genişletilebilir.

 

arcocad_cad1

Through the use of mathematical models, operators can carry out programming without any manual measurement: the machine is asked by the system to measure the selected geometrical element, and everything goes along automatically

arcocad_cad2Yerli CAD Formatlarını İçeri Aktarma

ARCOCAD Cad çok kullanılan CAD formatlarının dönüşümü olmadan direkt olarak içeri aktarmayı yönetir: CATIA v4, CATIA v5, PRO/Engineer, Unigraphics, SolidWorks.
Diğer durumların hepsi için IGES, VDA ve DXF formatları kullanılacak. (Kayıtlı ticari markalar ilgili sahiplerine aittir)

arcocad_cad3Katman CAD Yönetimi

ARCOCAD Cad’de CAD modeli getirildiğinde, tasarımcı tarafından karar verilen katman yapısı korunur. Katmanlar görüntülenebilir, engellenebilir ya da hesaplardan çıkarılabilir. Onları geometrik elementler ile ilişkilendirmek ve sonra yeni bir IGES formatında her şeyi dışarı aktarabilmek mümkündür. İçeri alınan elemanlar denetçinin gereksinimlerine göre katmanlar arasında hareket ettirilebilir.

arcocad_cad4

Grup Yönetimi

CAD modelin organizasyonu sırasında elementlerin ve yüzeylerin gruplarını oluşturmak mümkündür. Bu gruplar en uygun işlemler için ya da sadece noktaların belirli alanlarına izdüşümünü zorlamak için kullanılabilir.

arcocad_cad5CAD’den Geometrik Elementlerin Çıkarılması

Programlama yaparken CAD’den seçilerek geometrik elementlerin tanımlanması mümkündür.
Geometrik elemanları seçerek, CAD motoru, denetimi başlatmak için gerekli nominal özelliğe döndürür. ARCOCAD Cad: CAD’den geometrik elemanların çıkarılması.

arcocad_cad6Denetim Yolu Programlaması

Motorlu makinalarda direkt olarak matematiksel modelden noktaları seçerek alınacak noktaları öğretmek mümkündür.
Her tıklamada makine manuel öğretme işlemi olmadan otomatik olarak ölçecektir.
Operatör ölçüm stratejileri arasında seçebilir ve noktaların en iyi dağılımına karar verebilir. Yol kabul edildikten sonra, makine ölçümü otomatik olarak çalıştıracaktır.
İnceleme yolu ÖĞRETME CAD programlama, MANUEL programlama ya da diğer inceleme yolları ile birleştirilebilir. Bu herhangi erişim problemini çözme imkanı ile geometrik elementlerin ölçümünü son derece esnek hale getirir.

arcocad_cad7Serbest Formda Hizalama

CAD modelinin kullanılması ile serbest formlarda referans sistemleri oluşturmak mümkündür. Referans noktalarını ölçtükten sonra ARCOCAD Cad otomatik olarak istenen referans sistemleri oluşturur.

arcocad_cad8Gerçek Zamanlı Yüzey Kenarlarının Ölçülmesi

ARCO Cad ile serbest formları ve köşeleri incelemek mümkündür.
Her ölçülen noktaCAD model ile anlık olarak karşılaştırılır ve gerçek zamanlı sapmalar verilir. Yüzeyler için de inceleme yolu oluşturulabilir, mükemmel dağılmış noktaların oluşturulması basit ve kolaydır.

arcocad_cad9Profilleri Ölçme ve Oluşturma

Bir profilin verisi sürekli ya da noktadan noktaya tarama toplanır: ARCOCAD Cad bu eğriyi yeniden oluşturabilir ve CAD sistemlerine aktarabilir. ARCOCAD Cad’de yeniden yapılandırma metodları tüm 2D ters mühendislik gereksinimlerini kapsar. Güçlü denetim takımları profil kontrolü için uygundur. İnceleme ölçüm yolları oluşturulur ve grafik tablosu profil için tüm metrolojik bilgileri sağlar. En uygun takımlar sonuçların optimizasyonuna izin verir ve döndürme, çeviri değerleri grafik raporunda bulunur. ARCOCAD Cad ölçülmesi ve profillerin oluşturulması.

Mevcut Referansın Optimizayonu
Referans ölçümü bittiğinde element grubunun sapmalarını optimize etmek mümkündür. Bu prosedür optimize edilmiş noktalara bağlı yeni bir referansın oluşturulmasına izin verir. En uygunu birçok farklı kritere göre uygulanır ve noktaların genel bir optimizasyonundan başlayabilir, tek bir nokta sınırlamasına ulaşmak için optimizasyon işleminden göreceli ağırlık verebilir.

arcocad_cad11ARCOCAD Cad: Mevcut Bir Referansın Optimizasyonu

arcocad_cad12Grafiksel Çıktı

Grafiksel editör üzerinden özel inceleme protokolleri oluşturulabilir. Aslında, tüm operatörün raporda oluşturulacak geometrik elementleri seçmesi gerekir. ARCOCAD Cad grafik tablosunda geri kalan sonuçları verecektir. Bu takımlar, herhangi denetçinin tüm ihtiyaçlarını desteklemesi için çok sayıda grafik formatın oluşturulmasına izin verir.

 

************************************************************************************************


Videoları izleyin                                          Broşürü inceleyin                                          Teklif Alın

ArcoCAD için Teklifi İste

    (*)Doldurulması zorunlu alanlar.